თიანეთის ოლქში 68,45 %-ით სალომე ზურაბიშვილი იმარჯვებს

თიანეთის ოლქში უკვე ცნობილი გახდა არჩევნების შედეგები, უკვე დათვლილია 20 უბნიდან 19.

გრიგოლ ვაშაძემ ხმების 31,55 % მიიღო, ხოლო სალომე ზურაბიშვილმა 68.45 %.

წყარო © ცესკო.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Posted by: jrcEditor04 on